cart.general.title

Quy trình sản xuất

  • Vinapas sản xuât các sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), hệ thống ISO22000 về chất lượng an toàn thực phẩm và phù hợp với các tiêu chuẩn EU về hệ thông quản lý hàm lượng thuôc bảo vệ thực vật
  • Chi tiết quy trình sản xuất mời bạn xem trên mục Quy trình sản xuất